Välj träslag till bottenribbor med stående årsringar. Här sitkagran