Limmar kryss och nedre tonribbor i en välvning av 25" radie.