Fräser nu ur för att kryssribbor och övre grova ribban som ska fällas in i den ljusa inre kantlisten. Tar en stund att få till det med 2mm djupa spår. Av och på locket många gånger tills det stämmer.