Är på G att beställa mitt R i vit MOP och grön abalone som ska sitta vid 12:e band eller ev. uppe på huvudet. Har kvar ett gammalt i MOP sedan 1999.