Nu blir det fint med kantlister.
Bloodwood, lönn och fiberlist