Greppbrädan iordningställs med abalone snäcka som logga på 12:e band