Två nya OM modeller på G

En med jakaranda/sitkagran och mahognyhals

En med jakaranda/torrified sitkagran och mahognyhals